Zielonogórscy harcerze wzięli udział w uroczystościach

4 maj

Pierwsza w Europie, druga na świecie. Konstytucja 3 maja obchodziła wczoraj swoją 224. rocznicę uchwalenia. Wydarzenie te uczciliśmy mszą świętą w Konkatedrze p.w. św. Jadwigi, skąd uroczyście przemaszerowaliśmy pod pomnik Konstytucji 3 maja.

Tam odbył się apel pamięci oraz złożono kwiaty. Z naszego hufca udział wzięło 16 harcerzy oraz Drużyna Sztandarowa.

Joanna Gołucka