Kursy dla wychowawców oraz kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

27 kwi

Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej Górze zaprasza na 2 kursy dotyczące Harcerskiej Akcji Letniej.

1. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

Termin: 19-21.05.2017 (rozpoczęcie w piątek o godz. 18:00, zakończenie w niedzielę o godz. 14:00)
Koszt:
– dla członków ZHP: 120 zł (bez noclegów, z obiadem w sobotę)
– dla osób spoza ZHP: 200 zł (bez noclegów, z obiadem w sobotę)

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowo noclegów: 35 zł za 2 noclegi (płatne na miejscu)

Dla członków naszego hufca zgłoszenia na formularzu załączonym poniżej wysłane na adres: bartlomiej.walkowski@zhp.net.pl do dnia 12.05.2017r.
Osoby Indywidualne zgłoszenia przesyłają na załączonym formularzu do 12.05.2017r. na adres biuro@lubuska.zhp.pl

2. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku

Termin: 20.05.2017 (rozpoczęcie o godz. 09:00, zakończenie w niedzielę o godz. 17:00)
Koszt:
– dla członków ZHP: 100 zł
– dla osób spoza ZHP: 160 zł

Dla członków naszego hufca zgłoszenia na formularzu załączonym poniżej wysłane na adres: bartlomiej.walkowski@zhp.net.pl do dnia 12.05.2017r.
Osoby Indywidualne zgłoszenia przesyłają na załączonym formularzu do 12.05.2017r. na adres biuro@lubuska.zhp.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność ZGŁOSZEŃ i WPŁAT!

Kursy odbywać się będą w Bursie przy ul. Botanicznej 60 w Zielonej Górze

Wpłaty na oba kursy do 12.05.2017 r. na konto:
Bank Gospodarki Żywnościowej
54 2030 0045 1110 0000 0275 4030
Tytuł wpłaty: składka zadaniowa – wychowawca/kierownik: imię, nazwisko uczestnika

Kursy Kierowników i Wychowawców placówek wypoczynku

5 maj

ZHP – Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej Górze organizuje kursy:

1.KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU:

Termin: 20-22.05.2016, rozpoczęcie godz. 17:00 (piątek), zakończenie godz.14:00 (niedziela)
Koszt:

  • dla członków ZHP: 120 zł (bez noclegów, z obiadem w sobotę),
  • osoby  spoza  ZHP 200 zł (bez noclegów, z obiadem w sobotę).

Dla członków naszego hufca zgłoszenia odbywają się przez Komendę Hufca pod adresem: ksztalcenie@zielonagora.zhp.pl do dnia 13.05.2016r.,

2.KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU:

Termin: 21.05.2016, rozpoczęcie godz.09:00, zakończenie godz.17:00
Koszt:

  • dla członków ZHP: 100 zł,
  • osoby spoza ZHP 200 zł.

Dla członków naszego hufca zgłoszenia odbywają się przez Komendę Hufca pod adresem: ksztalcenie@zielonagora.zhp.pl do dnia 13.05.2016r.,

Wpłaty do 13.05.2016 r. na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zielona Góra, nr 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167
Tytuł wpłaty: składka zadaniowa – wychowawca/kierownik :  imię, nazwisko uczestnika

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność ZGŁOSZEŃ I WPŁAT!