Nowi opiekunowie prób instruktorskich

7 lut

Dzisiaj w siedzibie naszego hufca odbyły się Warsztaty Opiekunów Prób Instruktorskich. Pierwszy raz zostały zorganizowane 4 lata temu. Wtedy okazało się, że zapotrzebowanie na tego typu szkolenia jest bardzo duże, co podkreślił prowadzący – hm. Dariusz Zajączkowski . Uczestnicy rozpoczęli szkolenie od poznania formalnych wymogów i regulaminów dotyczących prób instruktorskich po czym przeszli do próby odpowiedzenia na pozornie łatwe pytania tj. „Kim powinien być opiekun?” oraz „Jak konstruować próby na stopnie przewodnika i podharcmistrza?”

Na pierwsze postawione pytanie, po krótkiej refleksji, ks. pwd. Adam Żygadło odpowiedział następująco:

„Opiekun próby musi być towarzyszem drogi, który nie idzie przed ani za kandydatem, ale obok ramię w ramię”

Z czym zgodzili się wszyscy przyszli opiekunowie prób. Warsztaty miały charakter debaty, która sprzyjała wymianie doświadczeń uczestników z ośmiu różnych środowisk, co pozwoliło na rozważenie problemów z różnych perspektyw.

Całość zakończyła się wręczeniem zaświadczeń i podsumowaniem, w ramach, którego pwd. Justyna Nawara uznała, że :

„Każdy kto chce być dobrym opiekunem prób instruktorskich powinien uczestniczyć w takich warsztatach, ponieważ różne środowiska to nowe doświadczenia, które podnoszą efektywność naszych działań.”

Warto wspomnieć, że to pierwsze z wielu warsztatów jakie zostały zaplanowane przez Komendę Hufca w 2015r. Uczestnicy wyszli z siedziby hufca z nowymi doświadczeniami i z pełną gotowością do podejmowania nowych wyzwań. Wszystkim życzymy powodzenia i wytrwałości w realizacji zadań na drodze harcerskiej.

IMG_6859IMG_6893IMG_6851

Joanna Sobów
rzecznik prasowy Hufca Zielona Góra ZHP

Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich

15 sty

Komenda Hufca Zielona Góra ZHP wraz z Chorągwianą Komisją Stopni Instruktorskich zaprasza serdecznie wszystkich instruktorów, którzy chcieliby zostać opiekunem próby instruktorskiej lub już będących opiekunami takich prób do udziału w warsztatach dla opiekunów prób instruktorskich.

Cel: Przygotowanie instruktorów do pełnienia roli opiekuna próby instruktorskiej.

Uczestnicy: Uczestnikami warsztatów będą instruktorzy Hufca ZHP Zielona Góra oraz w miarę wolnych miejsc innych hufców, max. 18 osób.

Pierwszeństwo w przyjęciu na warsztaty mają członkowie HKSI nie posiadający przeszkolenia do funkcji.
Warunki uczestnictwa: stopień co najmniej podharcmistrza/podharcmistrzyni (lub otwarta próba phm), opłacone składki za rok 2014.

Termin: 7 lutego 2015r., Sobota 10:00 – 16:30
Miejsce: Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, ul. Boh. Westerplatte 27
Składka zadaniowa: Składka zadaniowa za warsztaty wynosi 5zł od osoby, dla osób spoza chorągwi – 10zł. Płatne na konto Komendy Hufca ZHP w Zielonej Górze, BZ WBK 43 1090 1535 0000 0000 5301 9261 z dopiskiem „WOPI-imię i nazwisko”.

Obiad w formie cateringu płatny (około 12zł) gotówką na miejscu.
Składka zadaniowa za warsztaty obejmuje: część kosztów za poczęstunek,  materiały dla uczestników.
Potwierdzenie wpłaty należy ze sobą zabrać na zajęcia.

Zgłoszenia: Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy https://wopi_zg2015.zgloszenia24.pl do 5.02.2015r., po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Zaświadczenia ukończenia warsztatów oraz materiały wydawane będą na koniec zajęć!!

WOPI -info dla uczestników

pwd. Bartłomiej Walkowski
Komendant Hufca Zielona Góra ZHP