Zaświadczenie o niekaralności – wolontariusze zwolnienieni z opłat

30 maj

Druhny i Druhowie,

Osoba będąca wolontariuszem kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży, aby móc skorzystać ze zwolnienia z opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1036, z późn. zm.), powinna:

a) w przypadku wystąpienia o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w formie papierowej – powołać w punkcie 11 formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1036, z późn. zm.) w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156) oraz dołączyć do formularza pismo sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że ta osoba jest wolontariuszem będącym kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie na dowód wydania informacji z KRK bez pobrania opłaty;

b) w przypadku wystąpienia o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (e-Platforma/e-KRK) – zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu, wskazujące na bycie kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku oraz załączyć skan pisma, sporządzonego przez organizatora wypoczynku, potwierdzającego, że ta osoba jest wolontariuszem będącym kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku.

W związku z tym w hufcowym e-biurze dodaliśmy formularz, za pomocą którego możecie zgłaszać chęć otrzymania takiego zaświadczenia od komendy hufca. Osoby, które wcześniej zgłaszały taką potrzebę prosimy o wypełnienie formularza, ponieważ znajdują się w nim wszystkie informacje, które są nam niezbędne do wystawienia zaświadczenia.

 

Poszukiwany ADMINISTRATOR SERWISÓW WWW HUFCA

6 gru

wordpress-tag-cloud

Zespół Promocji i Informacji Hufca Zielona Góra ZHP poszukuje współpracowników – wolontariuszy. Członek zespołu odpowiedzialny będzie za aktualizację strony www.zielonagora.zhp.pl oraz inne serwisy hufca, administrację newsami oraz pracę nad rozwojem i modernizacją strony.

Preferowane cechy i umiejętności:

 • kreatywność, oryginalność;
 • gotowość do wychodzenia z własnymi inicjatywami;
 • umiejętność planowania czasu pracy;
 • terminowość w wykonywaniu zadań;
 • zaangażowanie;

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy z CMS-em WordPress;
 • umiejętność tworzenia prostych materiałów graficznych
 • umiejętność pracy w zespole;
 • osoba powyżej 16 lat;

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • aktualne CV (może być uproszczone)

Co oferujemy w zamian:

 • możliwość rozwoju na polu informatycznym;
 • pracę w przyjaznej atmosferze;
 • wymianę doświadczeń w ramach zespołu promocji i informacji;
 • pole służby do realizacji w trakcie próby na stopień

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy w zespole promocji prosimy o kontakt pod adresem: eliza.zaborowska@zhp.net.pl