Chorągwiane Warsztaty dla Ratowników ZHP

7 wrz

Zapraszamy wszystkich Ratowników ZHP na coroczne Chorągwiane Warsztaty! Poniżej szczegółowy regulamin.

1.    Organizator

Organizatorem Chorągwianych Warsztatów dla Ratowników ZHP (zwanych dalej Warsztatami) jest Hufiec Zielona Góra ZHP oraz w zakresie merytorycznym Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2.    Cele Warsztatów

 • powtórzenie i przećwiczenie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • wypracowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
 • szerzenie idei niesienia bezinteresownej pomocy,
 • pokazanie pola służby, jakim jest HSR i specjalności ratowniczej
 • zaszczepienie w uczestnikach pasji ratownictwa,
 • wykształcenie postawy właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia,
 • wykształcenie w uczestnikach postaw prozdrowotnych,
 • integracja środowiska ratowniczego Chorągwi Ziemi Lubuskiej.

3.    Termin

Warsztaty odbędą się w terminie: 23-25 września 2016 r. Zaczynamy w piątek o godz. 19:00 i kończymy w niedzielę o godz. 12:00. Zakwaterowanie w Komendzie Chorągwi w piątek od godz. 18:00.

4.    Miejsce

Warsztaty odbędą się w Zielonej Górze, w budynku Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP (ul. Boh. Westerplatte 27).

5.    Warunki uczestnictwa

W Warsztatach mogą uczestniczyć wszyscy Ratownicy ZHP, którzy mają opłacone składki członkowskie. Istnieje możliwość uczestnictwa w Warsztatach dla osób, które nie ukończyły WKPP (a tylko uczestniczyły w tym kursie) w tej sytuacji proszę o bezpośredni kontakt z Komendantem Warsztatów – hm. Grzegorzem Bazydło.

6.    Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 września 2016 r. wyłącznie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeń. Na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia na Warsztaty.

7.    Koszty

Koszt uczestnictwa w Warsztatach wynosi 25 zł. Koszty Warsztatów są dużo wyższe, ale taką wysokość wpisowego uzyskaliśmy dzięki dofinansowaniu uzyskanego z Urzędu Miasta Zielona Góra. Bardzo nam zależy, aby pieniądze (a raczej ich brak) nie był dla nikogo przeszkodą w udziale w Warsztatach. Dlatego jeżeli powyższy koszt przekracza mimo wszystko Twoje możliwości finansowe – skontaktuj się z Komendantem Warsztatów (hm. Grzegorz Bazydło) – na pewno coś na to poradzimy.

W ramach wpisowego zapewniamy: ubezpieczenie, obiad w sobotę, wrzątek i herbatę do posiłków, zakwaterowanie na podłodze (dostęp do kranu z ciepłą wodą), materiały niezbędne do realizacji Warsztatów (np. rękawiczki, środki opatrunkowe), koszulkę, ciekawe zajęcia, ćwiczenia, pozoracje, integracje oraz niepowtarzalną, HSRową atmosferę.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto hufca Zielona Góra ZHP nr 43 1090 1535 0000 0000 5301 9261 (BZ WBK) podając w tytule „składka zadaniowa Warsztaty ratownicze imię i nazwisko uczestnika” do dnia 11 września 2016 r.

8.    Wyżywienie

Wyżywienie na kolacje i śniadania uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. W sobotę zapewniamy obiad, a ponadto dla uczestników będzie stały dostęp do wrzątku, kawy i herbaty.

9. Program

Szczegółowy program zostanie opublikowany na stronie Warsztatów po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. Ale już teraz możemy Wam zdradzić, że zaplanowaliśmy dla Was całą masę ciekawych zajęć, między innymi z zakresu: ratowania podczas pożaru, resuscytacji wg wytycznych AHA (Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne), technik ratownictwa wodnego (zajęcia praktyczne na basenie), transportu poszkodowanego, charakteryzacji, bezpieczeństwa na drodze, będzie też krótka powtórka materiału (z uwypukleniem ostatnich zmian w doktrynie), oraz ćwiczenia, symulacje, pozoracje i nie zabraknie również integracyjnych, wieczornych śpiewograń.

10. Ekwipunek uczestnika

 • śpiwór
 • karimata
 • obuwie zmienne
 • pełne umundurowanie
 • notatnik i coś do pisania
 • śpiewnik
 • jedzenie i śniadania na kolacje
 • strój kąpielowy i ręcznik (zajęcia na basenie)
 • ubranie na pozoracje, którego nie szkoda będzie pobrudzić (sztuczną) krwią
 • pozytywne nastawienie

11. Kontakt

Funkcję Komendanta Warsztatów pełnić będzie hm. Grzegorz Bazydło (Instruktor HSR). W sprawie jakichkolwiek pytań, śmiało proszę się z nim kontaktować, najlepiej za pomocą poczty elektronicznej: grzegorz.bazydlo@zhp.net.pl.

Aktualne informacje dot. Warsztatów można znaleźć na stronie: ir.lubuska.zhp.pl/warsztaty


Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra