Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi  Ziemi  Lubuskiej ZHP

14 mar

Dziś w budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze odbył się Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP. Delegaci z 16 lubuskich miast spotkali się w celu uchwalenia Programu Rozwoju Chorągwi na lata 2015 -2018 oraz uchwał i stanowisk dotyczących kwestii organizacyjnych i finansowych.  W obradach zjazdu, oprócz delegatów, uczestniczyli zaproszeni goście oraz naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica i zastępca naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budziński . Nasz hufiec reprezentowali komendant hufca pwd. Bartłomiej Walkowski oraz delegaci: hm. Regina Szukowska i phm. Anna Sołtysiak, a także harcerze z pDH „Bobry”, którzy zadbali o obsługę poczęstunku dla obecnych na zjeździe.

Zjazd chorągwi był okazją do dyskusji i przyjęcia projektów programowych na najbliższe lata, ale także była to okazja do wręczenia wyróżnień zasłużonym instruktorom. Wśród odznaczonych znaleźli się członkowie naszego hufca, hm. Dariusz Zajączkowski, który otrzymał Brązowy Medal „Za zasługi dla Obronności Kraju” oraz phm. Michał Paprotny, któremu wręczono brązową odznakę kadry kształcącej. Druhowi Dariuszowi oraz wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na harcerskiej ścieżce.

Natomiast całej komendzie oraz kadrze instruktorskiej chorągwi życzymy wytrwałości w realizacji zjazdowych uchwał i postanowień.

Program Rozwoju Chorągwi na lata 2015 – 2018 oraz projekty przyjętych przez zjazd uchwał poniżej:

Eliza Zaborowska
szef zespołu promocji i informacji Hufca Zielona Góra ZHP

Konsultowali uchwały programowe

7 mar

Dzisiaj, punktualnie o godzinie 10:00 w Centrum Biznesu rozpoczęły się konsultacje uchwał i wniosków zgłoszonych podczas listopadowego Zjazdu Wyborczego Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP. Spotkanie instruktorzy rozpoczęli rozmową o Programie Rozwoju Chorągwi na lata 2015-2018. Uczestnicy konsultacji z dokładnością i uwagą przedyskutowali każdy z siedmiu obszarów jakie określa program, tj.:

1. Program
2. Praca z kadrą
3. Zarządzanie i organizacja
4. Wizerunek
5. Finanse
6. Rozwój liczebny
7. Wspólnota

Po blisko 3 godzinnej debacie nad ww. dokumentem i wielu trafnych uwagach instruktorzy przeszli do dyskusji nad uchwałami wniesionymi przez delegatów oraz gości listopadowego Zjazdu. Również w tej kwestii nie zabrakło ciekawych spostrzeżeń i licznych, wartościowych głosów z różnych środowisk. Efekty prac nad poszczególnymi uchwałami zostały przesłane do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie instruktorzy o godzinie 15:00 rozpoczynali spotkanie.

Nasz hufiec podczas spotkania reprezentowali:

hm. Regina Szukowska – delegat hufca na Zjazd Chorągwi
hm. Grzegorz Bazydło – z-ca Komendanta Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
pwd. Bartłomiej Walkowski – Komendant Hufca Zielona Góra ZHP

Przypomnijmy, zjazd, podczas którego procedowane będą wszystkie ww. dokumenty odbędzie się 14 marca br.

Joanna Sobów
rzecznik prasowy Hufca Zielona Góra ZHP