Plan operacyjny chorągwi na rok 2015

27 lip

Rada Chorągwi na zbiórce dnia 30 czerwca przyjęła plan operacyjny chorągwi na rok 2015, wypełniając tym samym swoją powinność określoną uchwałą Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w sprawie wprowadzenia strategii ZHP.

Przy tworzeniu obecnego planu uwzględniono uwagi i wnioski przedłożone przez Komendę Chorągwi do komisji ds. inicjatyw programowych działającej przy Radzie oraz wnioski z przeprowadzonych ewaluacji poprzednich planów operacyjnych. Tak stworzony dokument w opinii Rady i Komendy pozwoli naszej chorągwi wypełnić zadania wynikające ze strategii ZHP.

strategia zhp

Zachęcamy druhów i druhny do zapoznania z dokumentem w załączniku poniżej.

źródło: lubuska.zhp.pl

Rada Chorągwi wyznaczyła kierunki do pracy ze specjalnościami

27 lip

Rada chorągwi wypełniając nałożony na nią przez Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi obowiązek wyznaczenia kierunków pracy ze specjalnościami, w wyniku przeprowadzonych konsultacji, przyjęła uchwałę ws. pracy ze specjalnościami. Rada wierzy, że podjęta uchwała w pełni realizuje oczekiwania zjazdu i pozwoli naszym środowiskom usprawnić pracę w zakresie wykorzystywania narzędzia metodycznego, jakim jest specjalność.
W załączeniu uchwała, która dostępna jest także w zakładce dokumenty rady.

źródło: lubuska.zhp.pl