Weź udział w tworzeniu Strategii ZHP na lata 2018-2025

17 wrz

Emocjonującym momentem 40. Zjazdu ZHP będzie bez wątpienia wybór władz naczelnych. Warto jednak pamiętać, że przed delegatami stoi jeszcze jedno, najważniejsze z perspektywy przyszłości naszej organizacji zadanie – przyjęcie Strategii ZHP na lata 2018-2025.

Strategia to drugi oprócz Statutu ZHP dokument, który dotyczy wszystkich bez wyjątku członków ZHP. Po jej przyjęciu każdy instruktor, od Przewodniczącego i Naczelnika po przybocznego, będzie przez osiem lat zobowiązany do realizowania zawartych w niej celów. Aby strategia mogła naprawdę wyznaczać kierunki wspólnego działania, musi brać pod uwagę oczekiwania, opinie i motywacje ludzi, tak, aby uznali jej cele za własne i zaczęli ją wdrażać. To musi być nasza strategia!

Projekt Strategii ZHP na lata 2018-2025 tworzy zespół powołany przy Głównej Kwaterze. Od początku najważniejszą zasadą stosowaną w pracy zespołu jest uwzględnianie głosu możliwie jak najszerszej grupy kadry ZHP. Wypracowane do tej pory propozycje celów strategicznych nie powstały w głowie kilku osób, ale w oparciu o ankiety, wnioski uczestników prowadzonych przez członków zespołu warsztatów i dwóch konferencji strategicznych (w Warszawie i Tokarni) oraz badania Harcerskiego Instytutu Badawczego.

Do 30 września każdy z Was ma kolejną okazję, aby zadecydować o kształcie tworzonego projektu strategii. Wystarczy wypełnić ankietę – zajmie to maksymalnie 20 minut, można korzystać z urządzeń mobilnych. Celem ankiety jest wybranie spośród przedstawionych propozycji tych celów strategicznych, które są według Was najważniejsze i które chcielibyście realizować. Wasz głos naprawdę się liczy! Wyniki ankiety będą miały decydujące znaczenie podczas tworzenia ostatecznej wersji projektu.

Zachęcamy do przesyłania linku znajomym, zależy nam, aby w badaniu wzięła udział jak największa liczba instruktorów, zwłaszcza tych, którzy pełnią funkcję drużynowego. Czas wziąć los w swoje ręce i zacząć decydować o przyszłości ZHP!

Ankietę znajdziecie tutaj.

 

Plan operacyjny chorągwi na rok 2015

27 lip

Rada Chorągwi na zbiórce dnia 30 czerwca przyjęła plan operacyjny chorągwi na rok 2015, wypełniając tym samym swoją powinność określoną uchwałą Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w sprawie wprowadzenia strategii ZHP.

Przy tworzeniu obecnego planu uwzględniono uwagi i wnioski przedłożone przez Komendę Chorągwi do komisji ds. inicjatyw programowych działającej przy Radzie oraz wnioski z przeprowadzonych ewaluacji poprzednich planów operacyjnych. Tak stworzony dokument w opinii Rady i Komendy pozwoli naszej chorągwi wypełnić zadania wynikające ze strategii ZHP.

strategia zhp

Zachęcamy druhów i druhny do zapoznania z dokumentem w załączniku poniżej.

źródło: lubuska.zhp.pl