Zmiany w Komendzie Hufca

13 gru

W dniu dzisiejszym – 13.12.2017 r. – nastąpiła zmiana w składzie Komendy Hufca. Nowym Skarbnikiem Hufca Zielona Góra ZHP został druh Tomasz Szóstak, drużynowy 101 DSH „Altair”. Dotychczasowemu Skarbnikowi, phm. Justynie Nawara, dziękujemy za pełnioną służbę i wkład włożony w finanse hufca, a nowemu Skarbnikowi życzymy owocnej pracy!