Rekrutacja uzupełniająca do Zespołu Projektu Jamboree 2023

26 mar

Czy chcesz współtworzyć największy projekt we współczesnej historii ZHP? Zdobyć doświadczenie w pracy projektowej godne profesjonalnego menedżera? Aplikuj do Zespołu Projektu Jamboree 2023, czyli znanych już w ZHP The Sparkmakers!

Z dniem 25 marca 2015 roku Zespół Projektu Jamboree 2023 ogłasza rekrutację uzupełniającą do następujących grup roboczych:

  • COM Komunikacja i Promocja,
  • ICG Międzynarodowa Grupa Kontaktowa,
  • HRV Kadry i Wsparcie Wolonatriuszy.

Więcej szczegółów znajduje się w ogłoszeniach rekrutacyjnych na poszczególne stanowiska. Możliwe jest aplikowanie na więcej niż jedno stanowisko jednocześnie, jednak należy zaznaczyć, które z nich ma większy priorytet.

Aplikacja powinna zostać przesłana nie później niż do godz. 23.59 dnia 6 kwietnia 2015 r. i powinna zawierać:

  1. Curriculum Vitae w standardzie Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl), z podaną datą urodzenia kandydata, przydziałem służbowym do jednostki ZHP oraz stopniem instruktorskim;
  2. List motywacyjny, nie dłuższy niż 4 akapity, opisujący doświadczenie, umiejętności oraz przesłanki, dla których składana jest aplikacja;

Aplikacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@jpt.zhp.pl, z nazwą grupy roboczej umieszczoną w temacie wiadomości. Należy pamiętać o załączeniu klauzuli dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. Dodatkowe informacje na temat zadań, opisu roli oraz projektu Jamboree 2023 można uzyskać pod tym samym adresem.

Więcej informacji o Projekcie Jamboree 2023 można znaleźć na www.polska2023.pl

źródło: www.zhp.pl