Warsztat „Droga do systematyczności” II edycja

15 paź

DROGA DO SYSTEMATYCZNOŚCI to dwudniowe spotkanie, organizowane przez zespół projektu pt. „Projekt Lustro”, które powstało w odpowiedzi na potrzebę systematyczności działań. Nauka języka, sport czy sprawne zarządzanie osobiste i organizacyjne wymaga działań systematycznych. Warsztat zaprojektowany został w taki sposób, aby stworzyć uczestnikom przestrzeń do intensywnej pracy nad własnymi działaniami, pod kątem maksymalnej systematyczności. Będziemy pracować nad:

  • wypracowaniem sposobów na systematyczną pracę
  • zdobyciem wiedzy na temat nawyków, motywacji, planowania, wyznaczania i osiągania celów
  • odkryciem własnych metod utrzymania samodyscypliny
  • powiększeniem samoświadomości

Będzie i praktycznie i refleksyjnie. Warsztat prowadzony będzie zgodnie z założeniami Projektu Lustro. Pracujemy metodami aktywnymi oraz coachingowymi, przy pełnej dobrowolności uczestników.

Gdzie: Szkoła językowa ELS, ul. Piaskowa 3c
Kiedy: 25-26 paździenika 2014 r.
Koszt: 50 zł (składka uczestników na serwis kawowy + materiały do pracy podczas warsztatów)

Zobacz plakat:

pwd. Bartłomiej Walkowski
Komendant Hufca Zielona Góra ZHP