96 rocznica Powstania Wielkopolskiego

19 gru

W przyszłym tygodniu, a dokładnie 27 grudnia przypada 96 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji dzisiaj w Zielonej Górze odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterską walkę poległych. W obchodach wzięli udział również przedstawiciele naszego hufca, którzy  ponadto pełnili wartę przy pomniku Dobosza.

Uczestnicy zrywu walczyli o odzyskanie ziem utraconych na rzecz zaboru pruskiego. Powstanie było jednym z wielu aktów umocnienia niepodległości, którą Polska oficjalnie uzyskała kilka tygodni wcześniej. Męstwo i odwaga walczących przez dwa miesiące powstańców sprawiło, że Powstanie Wielkopolskie jako jedyne polskie powstanie zakończyło się zwycięstwem Polaków i zmusiło drugą stronę do oddania zagarniętych ziem.

Joanna Sobów
Rzecznik Prasowy Hufca Zielona Góra ZHP