Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi  Ziemi  Lubuskiej ZHP

14 mar

Dziś w budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze odbył się Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP. Delegaci z 16 lubuskich miast spotkali się w celu uchwalenia Programu Rozwoju Chorągwi na lata 2015 -2018 oraz uchwał i stanowisk dotyczących kwestii organizacyjnych i finansowych.  W obradach zjazdu, oprócz delegatów, uczestniczyli zaproszeni goście oraz naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica i zastępca naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budziński . Nasz hufiec reprezentowali komendant hufca pwd. Bartłomiej Walkowski oraz delegaci: hm. Regina Szukowska i phm. Anna Sołtysiak, a także harcerze z pDH „Bobry”, którzy zadbali o obsługę poczęstunku dla obecnych na zjeździe.

Zjazd chorągwi był okazją do dyskusji i przyjęcia projektów programowych na najbliższe lata, ale także była to okazja do wręczenia wyróżnień zasłużonym instruktorom. Wśród odznaczonych znaleźli się członkowie naszego hufca, hm. Dariusz Zajączkowski, który otrzymał Brązowy Medal „Za zasługi dla Obronności Kraju” oraz phm. Michał Paprotny, któremu wręczono brązową odznakę kadry kształcącej. Druhowi Dariuszowi oraz wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na harcerskiej ścieżce.

Natomiast całej komendzie oraz kadrze instruktorskiej chorągwi życzymy wytrwałości w realizacji zjazdowych uchwał i postanowień.

Program Rozwoju Chorągwi na lata 2015 – 2018 oraz projekty przyjętych przez zjazd uchwał poniżej:

Eliza Zaborowska
szef zespołu promocji i informacji Hufca Zielona Góra ZHP