Przyjęto kierunki pracy chorągwi oraz plan operacyjny chorągwi na rok 2016

25 sty

Rada przyjęła nowe kierunki do pracy w roku 2016. Wraz z komendą przedyskutowano także plan operacyjny na rok 2016, który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie. Rada przyjęła także swój plan pracy na nowy rok kalendarzowy

Załączniki:
Uchwała nr 21/III Rady Choragwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.

♦ Uchwała nr 24/III Rady Choragwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.
♦ Załącznik do Uchwały nr 24/III Rady Choragwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r. 

 ♦ Uchwała nr 30/III Rady Choragwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.

phm. Mariusz Groblica
Przewodniczący Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Plan operacyjny chorągwi na rok 2015

27 lip

Rada Chorągwi na zbiórce dnia 30 czerwca przyjęła plan operacyjny chorągwi na rok 2015, wypełniając tym samym swoją powinność określoną uchwałą Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w sprawie wprowadzenia strategii ZHP.

Przy tworzeniu obecnego planu uwzględniono uwagi i wnioski przedłożone przez Komendę Chorągwi do komisji ds. inicjatyw programowych działającej przy Radzie oraz wnioski z przeprowadzonych ewaluacji poprzednich planów operacyjnych. Tak stworzony dokument w opinii Rady i Komendy pozwoli naszej chorągwi wypełnić zadania wynikające ze strategii ZHP.

strategia zhp

Zachęcamy druhów i druhny do zapoznania z dokumentem w załączniku poniżej.

źródło: lubuska.zhp.pl