Projekt Systemu Instrumentów Metodycznych ZHP

1 lut
26 stycznia 2021 roku na ręce Przewodniczącego ZHP został przekazany projekt uchwały w sprawie systemu metodycznego ZHP,  z prośbą o rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu Rady Naczelnej ZHP. Projekt ma na celu wykonanie Uchwały XLI Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP nr 5 z dnia 27 października 2019 r. w sprawie Harcerskiego Systemu Wychowawczego oraz Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 11 z dnia 10 grudnia 2017 r.

Continue reading