Kursy Kierowników i Wychowawców placówek wypoczynku

5 maj

ZHP – Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej Górze organizuje kursy:

1.KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU:

Termin: 20-22.05.2016, rozpoczęcie godz. 17:00 (piątek), zakończenie godz.14:00 (niedziela)
Koszt:

  • dla członków ZHP: 120 zł (bez noclegów, z obiadem w sobotę),
  • osoby  spoza  ZHP 200 zł (bez noclegów, z obiadem w sobotę).

Dla członków naszego hufca zgłoszenia odbywają się przez Komendę Hufca pod adresem: ksztalcenie@zielonagora.zhp.pl do dnia 13.05.2016r.,

2.KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU:

Termin: 21.05.2016, rozpoczęcie godz.09:00, zakończenie godz.17:00
Koszt:

  • dla członków ZHP: 100 zł,
  • osoby spoza ZHP 200 zł.

Dla członków naszego hufca zgłoszenia odbywają się przez Komendę Hufca pod adresem: ksztalcenie@zielonagora.zhp.pl do dnia 13.05.2016r.,

Wpłaty do 13.05.2016 r. na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zielona Góra, nr 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167
Tytuł wpłaty: składka zadaniowa – wychowawca/kierownik :  imię, nazwisko uczestnika

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność ZGŁOSZEŃ I WPŁAT!