Zgłoś się na konferencję i „wyjdź od celu”!

12 sty

Zapraszamy na konferencje harcmistrzowskie „Jaki ZHP? Wyjdźmy od celu” przeznaczone dla wszystkich instruktorów ZHP. Konferencje organizowane są przez Radę Naczelną ZHP przy współpracy z Komendami Chorągwi Stołecznej i Wielkopolskiej w dwóch miastach: Warszawie i Poznaniu.

Jakiej organizacji chcemy? Wychowawcza to znaczy jaka – jak przebudować organizację aby służyła zuchom i harcerzom? Jaką rolę w zarządzaniu nią mają pełnić wartości i struktura? – nas tymi pytaniami pochylą się uczestnicy konferencji.

  1. Strategiczne decyzje – wodzowsko czy kolegialne, kierowanie czy przewodzenie?
  2. Strategiczne decyzje – wspólnota czy struktura, zarządzanie zespołem czy firmą?
  3. Strategiczne decyzje – wychowanie i gospodarka razem czy osobno?
  4. Kadra – jak optymalnie zagospodarować jej potencjał do realizacji celów?
  5. Zarządzanie organizacjami pozarządowymi – jak zarządzać wartościami?

Wyniki naszej dyskusji przekażemy delegatom za Zjazd Nadzwyczajny i  komisji statutowej.

Czas zdecydować, jak ma wyglądać nasza organizacja przez najbliższe kilkanaście lat. W tej dyskusji nie może  zabraknąć ciebie, to przecież -Twój Związek Harcerstwa Polskiego. Przyjedź i bądź ambasadorem tej ważnej rozmowy w swoim środowisku instruktorskim – razem z nami zachęcaj do udziału w tej dyskusji w naszym instruktorskim kręgu. Zapraszamy do Warszawy lub Poznania!

Warszawa: 21 stycznia 2017 godz. 10.00 – 17.00
Poznań: 18 lutego 2017 godz. 10.00-17.00

Zgłoszenia: https://jakizhp.zgloszenia24.pl/

Szczegóły: https://web.facebook.com/events/345647459153046/

W imieniu Rady Naczelnej ZHP

Jolanta Kreczmańska
wiceprzewodnicząca ZHP
komendantka konferencji