„Każdy inny, wszyscy równi” – nowa propozycja programowa

7 sty

„Każdy inny, wszyscy równi” to odświeżona propozycja programowa, której zasadniczym celem – wynikającym z „Podstaw wychowawczych ZHP” – jest kształtowanie u młodych ludzi postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia dla drugiego człowieka.

We współczesnym świecie, kiedy prawie każdy doświadcza kontaktu z innymi kulturami, wzajemna tolerancja stała się konieczna. Nie da się zamknąć okna na świat.
Uczymy otwartości i zrozumienia dla innych. To często wymaga wielkiego wysiłku, przełamania stereotypów i uprzedzeń, pokonania strachu przed nieznanym. To trudne zadanie, do którego potrzebna jest dobra atmosfera w gromadzie i drużynie, szczery kontakt z wychowankami, ale też przekazywanie im rzetelnej i kompletnej, a nie wyrywkowej wiedzy o tym, co się dzieje na świecie. Najbardziej boimy się przecież tego, o czym tak naprawdę wiemy bardzo mało.

Mamy nadzieję, że materiał „Każdy inny, wszyscy równi” będzie pomocny w realizacji trudnego zadania kształtowania postaw. Wierzymy, że kadra Związku w pełni mu sprosta!

Propozycja jest dostępna na stronie Centralnego Banku Pomysłów.

Materiał został uaktualniony dzięki wsparciu finansowemu programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 r. w ramach projektu “Aktywni Obywatele Świata” oraz opublikowany dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej  w ramach zadania „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.

źródło: zhp.pl