Patrol 2027

2 sty

Światowy Komitet Skautowy na swoim posiedzeniu w Kuala Lumpur w dniach 28-29 września 2019 r. zatwierdził ZHP jako jedynego kandydata do goszczenia XXVI Światowego Jamboree Skautowego w 2027 r. Kandydatura ZHP zostanie rozpatrzona w trakcie Światowej Konferencji Skautowej, która w sierpniu 2020 r. odbędzie się w Egipcie. Wtedy zapadnie decyzja, czy gospodarzem jamboree będzie Związek Harcerstwa Polskiego.

Continue reading