Warsztaty dla kadry starszoharcerskiej

12 lut

Druhny, Druhowie!

Referat Starszoharcerski Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP zaprasza drużynowych, przybocznych oraz funkcyjnych na 1 urodziny ARGO!

Kiedy: 25 – 26 lutego br.
Gdzie: Bogaczów, ul. Szkolna 4 (Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny Pro Novo)
Koszt: 20 zł*
Zgłoszenia na warsztaty do 20 lutego 2017 roku przez ankietę TUTAJ   

*Wpisowe należy wpłacić do 20 lutego 2017r. na: Chorągiew Ziemi Lubuskiej, Związku Harcerstwa Polskiego; ul. Bohaterów Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra; nr konta: 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167; z dopiskiem: SKŁADKA ZADANIOWA WARSZTATY HS – IMIĘ I NAZWISKO

Pozdrawiam harcerskim CZUWAJ!

phm. Marcelina Czekurłan-Werk HR
Kierowniczka Referatu Starszoharcerskiego