Hufcowe warsztaty on-line – HAL 2020

18 maj

Harcerska Akcja Letnia zbliża się wielkimi krokami. Wiemy doskonale, że tegoroczne obozy, jeśli się odbędą, nie będą dokładnie takie jak te dotychczas. Jest jednak cień szansy, że na te obozy wyjedziemy, bo przecież to naturalne podsumowanie całego roku harcerskiego. Żeby nasze obozy były atrakcyjne, trzeba zdecydowanie pomyśleć o ich programie i ubrać go w odpowiednią fabułę. Ale zaraz zaraz, jak to się robi? Skąd mam wziąć na to pomysł? Od czego zacząć?

Continue reading

Kursy Kierowników i Wychowawców placówek wypoczynku

5 maj

ZHP – Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej Górze organizuje kursy:

1.KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU:

Termin: 20-22.05.2016, rozpoczęcie godz. 17:00 (piątek), zakończenie godz.14:00 (niedziela)
Koszt:

  • dla członków ZHP: 120 zł (bez noclegów, z obiadem w sobotę),
  • osoby  spoza  ZHP 200 zł (bez noclegów, z obiadem w sobotę).

Dla członków naszego hufca zgłoszenia odbywają się przez Komendę Hufca pod adresem: ksztalcenie@zielonagora.zhp.pl do dnia 13.05.2016r.,

2.KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU:

Termin: 21.05.2016, rozpoczęcie godz.09:00, zakończenie godz.17:00
Koszt:

  • dla członków ZHP: 100 zł,
  • osoby spoza ZHP 200 zł.

Dla członków naszego hufca zgłoszenia odbywają się przez Komendę Hufca pod adresem: ksztalcenie@zielonagora.zhp.pl do dnia 13.05.2016r.,

Wpłaty do 13.05.2016 r. na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zielona Góra, nr 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167
Tytuł wpłaty: składka zadaniowa – wychowawca/kierownik :  imię, nazwisko uczestnika

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność ZGŁOSZEŃ I WPŁAT!

Zaświadczenie o niekaralności – zwolnienie z opłat

3 lut

Druhny i Druhowie,

Osoba będąca wolontariuszem kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży, aby móc skorzystać ze zwolnienia z opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 z późn. zm.), powinna:

a) w przypadku wystąpienia o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w formie papierowej – powołać w punkcie 11 formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 z późn. zm.) w zw. z art. 92a ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz dołączyć do formularza pismo sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że ta osoba jest wolontariuszem będącym kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie na dowód wydania informacji z KRK bez pobrania opłaty;

b) w przypadku wystąpienia o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (e-Platforma/e-KRK) – zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu, wskazujące na bycie kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku oraz załączyć skan pisma, sporządzonego przez organizatora wypoczynku, potwierdzającego, że ta osoba jest wolontariuszem będącym kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku.

W związku z tym w hufcowym e-biurze dodaliśmy formularz, za pomocą którego możecie zgłaszać chęć otrzymania takiego zaświadczenia od komendy hufca. Osoby, które wcześniej zgłaszały taką potrzebę prosimy o wypełnienie formularza, ponieważ znajdują się w nim wszystkie informacje, które są nam niezbędne do wystawienia zaświadczenia.

źródło informacji: http://komunikaty.gk.zhp.pl

pwd. Bartłomiej Walkowski
komendant Hufca Zielona Góra ZHP