Dyskutujemy: Zmieniona redakcja Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego

16 lut

dyskusja o piph

Znamy efekty pracy zespołu zajmującego się opracowaniem nowej redakcji Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.

Zgodnie z decyzją ostatniego zjazdu Związku specjalny zespół powołany przez Przewodniczącego ZHP opracował nowy projekt Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.

W najbliższych miesiącach – do sierpnia 2015 r. – w ZHP odbywać się będzie dyskusja instruktorska nad zaproponowaną redakcją Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.

Przebiegać będzie ona w następujących etapach:

 • W hufcach – każdy hufiec przeprowadza spotkanie instruktorskie (zbiórkę, konferencję itp.), wyniki dyskusji hufce przesyłają według przekazanego wzoru do GK ZHP do końca kwietnia 2015 roku.
 • W formie dyskusji regionalnych, organizowanych przez Główną Kwaterę ZHP:
  • 10.05.2015 – Warszawa,
  • 10.05.2015 – Wrocław,
  • 30.05.2015 – Kraków,
  • 30.05.2015 – Gdańsk,
  • 13.06.2015 – Kutno.
 • W formie ogólnopolskiej konferencji 29 sierpnia br. podczas 4. Zlotu Kadry ZHP.

W serwisie www.zhp.pl/dyskutujemy znajdziecie wszystkie informacje związane z zaproponowaną przez Zespół nową redakcją Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.

źródło: http://zhp.pl