Rekrutacja uzupełniająca do Zespołu Projektu Jamboree 2023

26 mar

Czy chcesz współtworzyć największy projekt we współczesnej historii ZHP? Zdobyć doświadczenie w pracy projektowej godne profesjonalnego menedżera? Aplikuj do Zespołu Projektu Jamboree 2023, czyli znanych już w ZHP The Sparkmakers!

Z dniem 25 marca 2015 roku Zespół Projektu Jamboree 2023 ogłasza rekrutację uzupełniającą do następujących grup roboczych:

  • COM Komunikacja i Promocja,
  • ICG Międzynarodowa Grupa Kontaktowa,
  • HRV Kadry i Wsparcie Wolonatriuszy.

Więcej szczegółów znajduje się w ogłoszeniach rekrutacyjnych na poszczególne stanowiska. Możliwe jest aplikowanie na więcej niż jedno stanowisko jednocześnie, jednak należy zaznaczyć, które z nich ma większy priorytet.

Aplikacja powinna zostać przesłana nie później niż do godz. 23.59 dnia 6 kwietnia 2015 r. i powinna zawierać:

  1. Curriculum Vitae w standardzie Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl), z podaną datą urodzenia kandydata, przydziałem służbowym do jednostki ZHP oraz stopniem instruktorskim;
  2. List motywacyjny, nie dłuższy niż 4 akapity, opisujący doświadczenie, umiejętności oraz przesłanki, dla których składana jest aplikacja;

Aplikacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@jpt.zhp.pl, z nazwą grupy roboczej umieszczoną w temacie wiadomości. Należy pamiętać o załączeniu klauzuli dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. Dodatkowe informacje na temat zadań, opisu roli oraz projektu Jamboree 2023 można uzyskać pod tym samym adresem.

Więcej informacji o Projekcie Jamboree 2023 można znaleźć na www.polska2023.pl

źródło: www.zhp.pl

Jamboree 2023 – Włącz się do działania!

27 sie

Otwieramy rekrutację do Zespołu Projektu Jamboree 2023! Zespół Projektu Jamboree 2023 pracować będzie w latach 2014-2024, a jego celem będzie kompleksowe opracowanie kandydatury do organizacji Światowego Jamboree Skautowego, która zostanie przedstawiona Światowej Konferencji Skautowej w roku 2017. Zespół będzie także wspierał organizację zlotu Intercamp 2015 oraz zorganizuje Jamboree Europy Środkowej 2016 i Zlot na 100-lecie ZHP w 2018 r.

Dzisiaj otwieramy rekrutację na funkcje szefów siedmiu grup roboczych. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do 1 września br.

Szczegóły, dotyczące wyzwań, jakie stoją przed kandydatami na szefów grup roboczych, zostały opisane w poniższych pakietach informacyjnych:

Zachęcamy również do odwiedzenia strony http://polska2023.pl/zespol-projektowy/

hm. Karol Gzyl
członek Głównej Kwatery ZHP

Jamboree 2023: Jesteś architektem? Wejdź do zespołu!

24 lip

Be the spark of imagination! Zaplanuj miasto dla 40 000 skautów: Wyznacz miejsca biwaków, rozlokuj zaplecze techniczne, usytuuj Światowe Centrum Skautowe, Centrum Duchowe, Plazę i dziesiątki innych miejsc… Ponad 150 ha powierzchni… Twoja wyobraźnia… Harcerskie wyzwanie dla profesjonalisty!

W ramach przygotowań kandydatury ZHP do organizacji w Polsce Światowego Jamboree Skautowego 2023 rusza budowa zespołu projektowego!

Na tym etapie, mamy przyjemność zaprosić do współpracy wolontariackiej instruktorów, którzy są architektami.

Rekrutowany jest przynajmniej 3-osobowy zespół architektów, których pierwszym zadaniem będzie przygotowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania trzech terenów zgłoszonych do udziału w procesie wyboru lokalizacji krajowej – potencjalnego miasteczka zlotowego Jamboree 2023 i imprez poprzedzających (Eurojam 2021, Zlot 100-lecia ZHP 2018).

Oferta jest kierowana do członków Związku Harcerstwa Polskiego i w związku z zaawanowanym już procesem wyboru lokalizacji krajowej wymagać będzie energicznych działań w sierpniu br.

Współpraca odbywać się będzie na zasadzie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich. Główna Kwatera ZHP planuje kontynuować współpracę w ramach budowanego zespołu projektu „Jamboree 2023”.

Ogólne informacje na temat kandydatury zawarte zostały w albumie dostępnym pod adresem http://goo.gl/8xswZO.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 1 sierpnia 2014 r. za pomocą poczty elektronicznej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, uprzejmie proszę o kontakt e-mail – karol.gzyl@zhp.pl lub tel. 0048 693 410 565.

hm. Karol Gzyl
członek Głównej Kwatery ZHP