Uroczystości wybuchu Powstania Warszawskiego

5 lip
Lato w pełni, już niebawem wszyscy wyruszacie na swoje obozy, jednak jeszcze przed ich rozpoczęciem mamy dla Was Wam informacje o planowanych na 01.08.2018 uroczystościach upamiętniających 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
W tym roku zostaliśmy poproszeni o ich poprowadzenie, dlatego jeśli ktoś z Was chciałby pośpiewać piosenki harcerskie czy odczytać wiersz przed zgromadzonymi – prosimy o bezpośredni kontakt z Komendantem Hufca dh phm. Jarkiem Zasackim.
PLAN UROCZYSTOŚCI:
16:45 – Zbiórka uczestników uroczystości przed Obeliskiem poświęconym Armii Krajowej i Szarym Szeregom na Zielonogórskiej Nekropolii.
16:45-16:55 – Odśpiewanie piosenek powstańczych i harcerskich.
17:00 – Sygnał syreny miejskiej ogłaszający symbolicznie godzinę „W”.
17:01-17:25 – Hymn państwowy, odczytanie wierszy i wspomnień, piosenki harcerskie.
17:25-17:35 – Przemówienia zaproszonych gości i odczytanie listów.
17:35-17:40 – Apel poległych i salwa honorowa.
17:40-17:45 – Składanie wiązanek przez obecnych na uroczystościach.
17:45 – Zakończenie uroczystości.
17:50 – Wspólny krąg harcerski.
Mamy nadzieję, że pojawimy się tłumnie na uroczystościach!