Spotkanie instruktorskie – strategia hufca

19 lut

Już w tę niedzielę, 23 lutego, o godz. 15.00 w HCR odbędzie się spotkanie instruktorskie dotyczące strategii hufca. Zapraszamy nie tylko instruktorów, ale też kadrę hufca i zaangażowanych w życie naszej małej społeczności wędrowników.

Podczas zbiórki będziemy w oparciu o strategię ZHP i strategię chorągwi opracowywać wizję dalszego rozwoju naszego hufca. Dla osób, które nie będą mogły pojawić się na spotkaniu, ale będą chciały mieć swój wkład w opracowywanie strategii, uruchomimy elektroniczne konsultacje.

Żebyście mogli przygotować się do spotkania linkujemy Wam przyjętą przez ostatni zjazd Strategię Rozwoju Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP 2020-2022. Na maila otrzymaliście również plan pracy hufca opracowany przez komendę.

Liczymy na tłumne przybycie i owocne spotkanie!