Spotkania KSI zawieszone

14 mar

W związku z obecnie panującą sytuacją i zawieszeniem działalności śródrocznej ZHP informujemy, że najbliższe spotkania KSI odbędą się w ostatnią środę lub czwartek:

  • kwietnia – tj. 29. lub 30.
  • maja – tj 27. lub 28.

Dokładne daty zostaną podane w pierwszym tygodniu danego miesiąca. Jednocześnie informujemy, że dokumenty można cały czas wysyłać na adres mailowy KSI. Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu, po wysłaniu wszystkich wymaganych dokumentów, zostaną poinformowane indywidualnie i zaproszone na konkretną godzinę.