Przyjęto kierunki pracy chorągwi oraz plan operacyjny chorągwi na rok 2016

25 sty

Rada przyjęła nowe kierunki do pracy w roku 2016. Wraz z komendą przedyskutowano także plan operacyjny na rok 2016, który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie. Rada przyjęła także swój plan pracy na nowy rok kalendarzowy

Załączniki:
Uchwała nr 21/III Rady Choragwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.

♦ Uchwała nr 24/III Rady Choragwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.
♦ Załącznik do Uchwały nr 24/III Rady Choragwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r. 

 ♦ Uchwała nr 30/III Rady Choragwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.

phm. Mariusz Groblica
Przewodniczący Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP