Propozycje programowe ZHP

9 gru

Serdecznie zachęcamy wszystkich drużynowych do zapoznania się i wykorzystywania w swojej pracy propozycji programowych dostępnych w Centralnym Banku Pomysłów ZHP! 

Związek Harcerstwa Polskiego w przygotowanym przez siebie programie odpowiada na aktualne potrzeby wychowawcze. Prezentowane propozycje zwracają uwagę na problemy, które w tym momencie mogą dotyczyć młodych ludzi i mieć ogromny wpływ na ich życie i postawy w przyszłości.

Wskazane propozycje programowe realizują wskazane  na ostatnim wrześniowym posiedzeniu Rady Naczelnej ZHP problemy wychowawcze, takie jak roszczeniowość, konsumpcjonizm, oportunizm oraz malkontenctwo. Uwaga została poświęcona także tematyce aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Zachęcamy do korzystania z materiałów! 

,,Ekonomia jest kobietą”

Materiały znajdują się na stronie internetowej  oraz w Centralnym Banku Pomysłów.

,,W zdrowym ciele zdrowy druh”

Materiały dostępne są w Centralnym Banku Pomysłów.

PDF lub Issuu

,,Stop bierności. Wyzwolić energię.”

Materiały dostępne w formacie PDF.

źródło: zhp.pl