Propozycja programowa – Harcerski rachunek sumienia

10 lut

Harcerski Rachunek Sumienia to propozycja przygotowana przez Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Dolnośląskiej przy współpracy Wydziału Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP.

Jego zadaniem jest pomóc harcerzom stawać się dzień po dniu coraz lepszą harcerką, lepszym harcerzem.

Oparty jest on na Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, które każdy z nas dobrze zna. Jego formuła pozwala na to, że równie dobrze można zaglądać do niego codziennie albo raz na tydzień. Harcerz ma możliwość rozważać za każdym razem inny punkt Prawa albo wszystkie, nie zapominając przy tym o Przyrzeczeniu Harcerskim.

Harcerski Rachunek Sumienia to świetna modlitwa osobista na koniec dnia. Jest to publikacja, która dzięki swojej przyjaznej i przejrzystej formie ułatwia refleksję nad sobą i pozwala na stałą pracę nad sobą.

Harcerski Rachunek Sumienia jest dostępny w wersji dla harcerzy, harcerzy starszych,wędrownikówinstruktorów Centralnym Banku Pomysłów.

źródło: zhp.pl