Polska – Ukraina

27 sty

solidarnosc ukraina

W reakcji na ostatnie wydarzenia w centrum Kijowa, gdzie użycie siły przez organy porządkowe doprowadziło do ofiar śmiertelnych, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął dziś jednogłośnie uchwałę, w której wyraża solidarność z demokratycznym społeczeństwem Ukrainy i apeluje o natychmiastowe zaprzestanie przemocy.

W tych ważnych dla naszych Przyjaciół z Ukrainy dniach przypominamy przesłanie, które skierował do ukraińskich skautów obradujący w grudniu w Warszawie 38. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego.

In response to recent events in the centre of Kiev where the use of force by state authorities resulted in deaths, the Polish Parliament adopted by acclamation a resolution which expresses its solidarity with the democratic society of Ukraine and calls for an immediate stop to violence.

We remind a message addressed to our Ukrainian fellow scouts by the 38th Congress of the Polish Scouting and Guiding Association (ZHP) held in Warsaw in December 2013.