Pierwsza zbiórka programowców za nami

13 cze

Dobiegła właśnie końca pierwsza w naszym hufcu zbiórka programowców drużyn. To początek cyklicznych spotkać przedstawicieli każdej jednostki naszego hufca, które zajmują się, bądź w najbliższym czasie będą zajmowały się programem.

Już od samego rana programowcy wzięli udział w zajęciach integracyjnych, a następnie w autorskiej grze, stworzonej przez pwd. Aleksandrę Barańczak – szefową zespołu programowego hufca – dotyczącej planowania pracy. Głównym założeniem gry było pokazanie, że samo tworzenie rocznego planu pracy nie musi być czymś bardzo trudnym, a dodatkowo zachęcała aby w trakcie całego roku harcerskiego zwrócić dużą uwagę na fabułę.

Ta gra pokazała mi, że sam proces tworzenia planu pracy nie jest taki trudny. Na pewno ułatwiła mi zrozumienie poszczególnych elementów i udowodniła, że warto stosować w ciągu roku fabułę – opowiadali uczestnicy

Kolejnym elementem zbiórki programowej była wspólna dyskusja nad sposobem wypełniania swoich obowiązków w naszej organizacji i konsekwencjami różnego rodzaju niedociągnięć. Podstawą do dyskusji był artykuł Marty Tittenbrun – redaktor naczelnej Wędrowniczego Magazynu Internetowego „Na tropie”.

Następnie wszyscy programowcy wzięli udział w kolejnej autorskiej grze, tym razem phm. Anny Zasackiej, zatytułowanej – „METODA na chińczyka”. Gra w szczególny sposób dawała możliwość sprawdzenia i przybliżenia harcerzom elementów metody harcerskiej oraz poszczególnym metodyk.

Zwieńczeniem zbiórki była debata nad systemem motywacji w hufcu.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za dużą aktywność i świetną zabawę.

W zbiórce wzięli udział reprezentanci następujących jednostek:

1 DH Knieja
6 DH Enigma
8 GZ Przyjaciele
7 DH Wilczki
8 DSH Golfsztrom
9 DW Sfora

phm. Bartłomiej Walkowski
komendant Hufca Zielona Góra ZHP