Patrol 2027

2 sty

Światowy Komitet Skautowy na swoim posiedzeniu w Kuala Lumpur w dniach 28-29 września 2019 r. zatwierdził ZHP jako jedynego kandydata do goszczenia XXVI Światowego Jamboree Skautowego w 2027 r. Kandydatura ZHP zostanie rozpatrzona w trakcie Światowej Konferencji Skautowej, która w sierpniu 2020 r. odbędzie się w Egipcie. Wtedy zapadnie decyzja, czy gospodarzem jamboree będzie Związek Harcerstwa Polskiego.

W celu przygotowania oferty organizacji jamboree powołany zostanie w Głównej Kwaterze ZHP mały zespół – „Patrol 2027”, do udziału w którym zapraszamy instruktorów ZHP, którzy spełnią następujące kryteria:
– zaliczona służba instruktorska,
– doświadczenie w prowadzeniu zgrupowania obozów harcerskich,
– komunikatywne porozumiewanie się w języku angielskim,
– udział przynajmniej w jednym zlocie międzynarodowym WOSM (np. Moot, Światowe Jamboree, Roverway),
– wiek poniżej 26 lat w momencie składania aplikacji.

Rolą „Patrolu 2027” będzie:

  • przygotowanie wstępnych założeń programowych jamboree, uwzględniających Raport wykonalności zatwierdzony przez WOSM,
  • udział w wypracowaniu mapy drogowej przygotowań ZHP do jamboree,
  • work shadowing komendy Europejskiego Jamboree 2020,
  • prezentacja kandydatury jamboree na Światowej Konferencji Skautowej.

Aby zgłosić się do „Patrolu 2027” należy przesłać do Komisarza Zagranicznego ZHP na adres e-mail karol.gzyl@zhp.pl w terminie do 31 stycznia 2020 r. 23:59 CET harcerskie CV i list motywacyjny.

Przygotowując dokumenty zachęcamy do skorzystania z narzędzia Europass (CV, list motywacyjny, paszport językowy).

W trakcie przeglądu nadesłanych aplikacji Komisarz Zagraniczny ZHP występować będzie o opinię właściwego komendanta chorągwi. Ogłoszenie składu „Patrolu 2027” nastąpi nie później niż 1 marca 2020 r. Z instruktorami „Patrolu 2027” zawarte zostaną porozumienia wolontariackie.

Wierzymy, że nasza organizacja potrzebuje wyzwań, które pozwolą jej lepiej odpowiadać na potrzeby dzisiejszej młodzieży oraz ugruntowywać pozycję ZHP jako wartościowego członka Światowej Rodziny Skautowej. Wyruszamy po przygodę, która potrwa siedem lat. To wystarczająco długi czas, by do tej przygody się przygotować i rozważnie poprowadzić proces organizacyjny, we właściwy sposób włączając w niego całe ZHP. To jamboree nie może odbywać się obok codziennych spraw Związku, ale też na etapie kandydatury nie może zdominować aktywności naszej Organizacji. Podejmujemy wyzwanie zaprezentowania ZHP Światowej Rodzinie Skautowej jako gospodarza 26. Światowego Jamboree Skautowego 2027. Dzięki wspólnym działaniom możemy spełnić marzenie wielu pokoleń harcerek i harcerzy, by gościć w Polsce największe wychowawcze wydarzenie dla skautek i skautów z ponad 200 krajów i terytoriów świata oraz aby pokazać im to, co harcerstwo wnosi w tworzenie ruchu skautowego.