Opowiedz o swoim harcerstwie

28 maj

Bądź częścią pozytywnych zmian i zapisz się do panelu badawczego ZHP. Brzmi strasznie poważnie, ale tylko na pozór.

Projekt „Panel badawczy ZHP” jest propozycją stworzenia internetowej platformy do przeprowadzania badań i analiz w ZHP. Zaplanowano stworzenie dużej grupy potencjalnych respondentów – członków ZHP. Baza respondentów będzie wykorzystywana do kolejnych projektów badawczych. Projekt pozwoli na zobrazowanie tak bieżącej sytuacji, jak i zmian w czasie (możliwość weryfikacji działania narzędzi metodycznych, programów, postaw członków ZHP wobec wskazanych zagadnień, np. – badania „omnibus”, jak działa metodyka, czy program jest atrakcyjny, stosunek do zapisów Prawa Harcerskiego, ocena rozwiązań proponowanych, zatwierdzonych przez władze, monitorowanie kondycji, zadowolenia członków z bieżącej sytuacji, monitorowanie poziomu zaangażowania itp.).

Stworzony w ten sposób system pozwoli na systematyczne badanie opinii harcerzy i harcerek Związku na ważne, z punktu widzenia organizacji, tematy. Dostarczy wiedzy z zakresu funkcjonowania różnych elementów metody harcerskiej, jak i całej organizacji. Wiedzę zdobytą w ten sposób można będzie wykorzystywać tak w bieżącym zarządzaniu organizacją, jak i w planowaniu kierunków jej dalszego rozwoju.

infografika - panel badan

Dołacz do listy badanych członków ZHP:  www.panel.zhp.pl

Bartłomiej Walkowski
Komendant Hufca Zielona Góra ZHP