Odszedł Paweł Adamowicz – Niezawodny Przyjaciel ZHP

14 sty

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wczoraj informację o ataku na Pana Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przez ostatnie kilkanaście godzin towarzyszyła nam jednak iskra nadziei, na to, że stan zdrowia Pana Prezydenta się poprawi. Niestety dzisiaj iskra zgasła.

 

Paweł Adamowicz był prezydentem Gdańska od 1998 roku. Zawsze wyrozumiały, ciepły, otwarty na ludzi. Był przyjacielem harcerek i harcerzy z całej Polski, którzy rok temu świętowali w Gdańsku Zlot 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego. W 2013 roku został oznaczony Honorowym Wyróżnieniem „Niezawodnemu Przyjacielowi”, które jest wyrazem największego uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla osób nie będących członkami organizacji.

Był absolwentem Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz radnym miasta Gdańska od 1990 roku. Oddany mieszkańcom, sprawom społecznym i edukacji o czym świadczą odznaczenia organizacji patriotycznych i stowarzyszeń obejmujących swoimi działaniami dzieci i młodzież. Uhonorowany został Medalem za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK, Odznaką Honorową Związku Sybiraków, Medalem „PRO MEMORIA” nadanym przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz odznaką „Przyjaciel Dziecka” nadaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Dla nas wszystkich to trudny czas. W szczególny sposób łączymy się w bólu składając wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym Pana Pawła Adamowicza. Pamiętajmy dzisiaj o naszym przyjacielu wspominając go w chwilach skupienia i modlitwie.