Odeszła na wieczną służbę…

22 wrz

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że dnia 21 września 2015 roku odeszła na wieczną wartę druhna Maryna czyli hm. Maria Szymkowiak.Msza św. w intencji druhny Maryny odbędzie się jutro, w środę 23.09.2015 o godz. 8:30 w kościele Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. O godz. 10:40 w kaplicy cmentarnej przy ul. Wrocławskiej (stary cmentarz) nastąpi wystawienie trumny, a o godz. 11:10 odbędzie się pogrzeb i ostatnia droga druhny Marii.

Druhna Maryna była pionierką zielonogórskiego harcerstwa. Pierwszą drużynę założyła w 1948 roku we wsi Włoszakowice (woj. wielkopolskie). Najpierw była drużyna żeńska, potem założyła drużynę męską a potem gromadę zuchową. Jak się później ukazało, to właśnie zuchy pozostały najbliższe jej sercu i swoje dalsze instruktorskie życie druhna Maryna poświęciła najmłodszym członkom naszej organizacji. Do Zielonej Góry przeniosła się w 1950 roku. Mieszkała tu przez 65 lat wychowując zuchów i harcerzy, a także szkoląc przyszłych drużynowych gromad zuchowych.

dhMaryna_70_rocznica_przyrzeczenia_20080423

zdjęcie z dnia 23 kwietnia 2008 roku, kiedy wspólna reprezentacja ZHP i ZHR odwiedziła druhnę Marynę w 70-tą rocznicę złożenia przez nią Przyrzeczenia Harcerskiego

Proszę wszystkie harcerki i harcerzy, którzy chcieliby oddać hołd zmarłej instruktorce o uczestnictwo we Mszy św. oraz pogrzebie. Zbiórka (poczet sztandarowy, warta honorowa) na cmentarzu przy kaplicy o godz. 10:30.

hm.Grzegorz Bazydło
na prośbę komendanta hufca
phm. Bartłomieja Walkowskiego