Nowe regulaminy już dostępne

28 lut

W dniu 21 lutego 2017 r. Główna Kwatera ZHP przyjęła dwa regulaminy: Regulamin Mundurowy oraz Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego. Poniżej przedstawiamy, jakie zmiany zaszły w wymienionych dokumentach:

Regulamin Mundurowy ZHP:

– dodano punkty 25 oraz 26, które dotyczą noszenia dodatkowej chusty w sposób skautowy oraz dopuszczono noszenie okrycia wierzchniego na mundurze i noszenia tylko widocznych elementów umundurowania,

– dodano w punkcie 146, podpunkt 10 (wg nowej numeracji), że członek międzyhufcowego zespołu oznacza funkcję, jak członek zespołu hufcowego,

– dodano w punkcie 144, podpunkt 3 (wg nowej numeracji) sformułowanie – “członek komendy szczepu”.

Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego:

– dopuszczono wypłacanie zaliczki w formie innej niż gotówkowa (punkt 143),

– poprawiono zapisy dotyczące uprawnień do odwołania drużynowego i rozwiązania drużyny (punkt 131).

Nowe regulaminy znajdują się na stronie dokumenty.zhp.pl.

żródło: zhp.pl