Nowa ustawa o zbiórkach publicznych

1 kwi

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zbiórkach publicznych. Do organizacji zbiórki nie będzie już potrzebne pozwolenie, wystarczy zgłoszenie w internecie. Ustawa wprowadza jednoznaczną definicję zbiórki, obejmującą tylko datki i dary zbierane w miejscach publicznych. Związek Harcerstwa Polskiego aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia założeń i konsultowania treści projektu podpisanej dzisiaj ustawy.

– Chcę pogratulować wszystkim, którzy pracowali nad nowym rozwiązaniem ustawowym, na pewno o wiele bardziej nowoczesnym od tego, które obowiązywało do tej pory – powiedział prezydent Komorowski podczas uroczystości w Belwederze. Dodał, że ma nadzieję, iż „nowe prawo będzie dobrze służyło Polsce obywatelskiej”.

Nowa ustawa, która wejdzie w życie na początku lipca, zastąpi obecnie obowiązujące przepisy, które pochodzą jeszcze z 1933 r. oraz funkcjonujące od 2003 r. rozporządzenie. Dotychczasowe przepisy – jak wskazywało wielu prawników – powodowały wątpliwości interpretacyjne.

Nowa ustawa jednoznacznie definiuje zbiórki jako zbieranie datków w przestrzeni publicznej – w gotówce lub w naturze, gdzie zbierający i darczyńca pozostają anonimowi. Czyli np. zbieranie przez sms-y lub przelewy na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany, nie będzie wymagało zgłoszenia i nie będzie podlegało regulacji. Zbiórką nie będą np. zbiórki organizowane w szkołach, inicjatywy prywatne, przeprowadzane wśród znajomych, a także zbieranie datków na cele religijne.

Kolejna zasadnicza zmiana to zastąpienie pozwolenia na zbiórkę zgłoszeniem w internecie. Zgłoszenia i sprawozdania ze zbiórek będą zamieszczane na portalu, którym administrować będzie MAC. Będą dostępne online dla wszystkich, każdy będzie mógł łatwo sprawdzić, w jaki sposób wsparta przez niego organizacja wykorzystała pieniądze.

za serwisem internetowym prezydent.plnowe zasady zbiorek publicznychźródło: https://www.facebook.com/kancelaria.premiera