Nowa instrukcja tworzenia i działania gromad, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego

28 lip

Nowa instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego. Nowy dokument będzie obowiązywał od 1 września 2015 r. i zastąpi 8 dotychczasowych regulacji.

Dokument został wypracowany w oparciu o przeprowadzone wcześniej konsultacje, w których wzięło udział 340 jednostek organizacyjnych: 40 gromadom i drużynom wszystkich grup metodycznych, 20 gromadom i drużynom specjalnościowym, 20 gromadom i drużynom Nieprzetartego Szlaku, 7 kręgom akademickim, 18 kręgom instruktorskim, 10 kręgom starszyzny, 10 kręgom seniorów, 15 klubom specjalnościowym, 23 szczepom, 7 związkom drużyn, 30 hufcom.

Instrukcja jest jednym, spójnym dokumentem. Dokumenty ZHP, będą tworzone tak, by stanowiły jeden, zwarty, czytelny i spójny dokument. Nowa instrukcja została opracowana w ramach przeprowadzanej w ZHP „opcji zero” – zgodnie ze Strategią Rozwoju ZHP na lata 2012-2017. Zespół ds. opcji zero konsultował projekt z szerokim gronem instruktorskim.

O szczegółach konsultacji można przeczytać na stronie.

 

źródło: zhp.pl