Najbliższa zbiórka KSI

18 cze

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się 25.06.2015, o godz. 18:30 w Sali Kominkowej komendy chorągwi.

Przypominamy zarazem, że przed HKSI należy wysłać jej odpowiedni wniosek o otwarcie bądź zamknięcie stopnia na adres: ksi@zielonagora.zhp.pl

W imieniu HKSI informujemy, że na KSI należy stawić się z aktualną książeczką harcerską/instruktorską oraz posiadać wszystkie podpisy na wniosku o otwarcie/zamknięcie próby. W przypadku niespełnienia powyższych wymagań HKSI nie będzie rozpatrywać takiej próby.