Kurs przewodnikowski 2019

15 mar
Czuwaj!
Już za miesiąc rozpoczynamy w naszym hufcu kolejny kurs przewodnikowski. Wszystkie szczegóły dotyczące kursu znajdziecie w plakacie poniżej.
Pierwszeństwo w przyjęciu na kurs mają harcerze z Hufca Zielona Góra ZHP, dopiero w przypadku wolnych miejsc przyjmowane będą osoby z innych hufców. 
O przyjęciu na kurs decyduje spełnienie warunków uczestnictwa oraz kolejność zgłoszeń, a mamy tylko 20 miejsc, więc nie czekajcie na ostatnią chwilę! Każdy uczestnik zostanie poinformowany o tym czy został zakwalifikowany na kurs.
Ankietę aplikacyjną należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 25.03.2019r. w wersji e-mail na adres: ksztalcenie@zielonagora.zhp.pl natomiast oryginał w formie papierowej proszę zabrać ze sobą na pierwszy biwak kursowy. Bez oryginału ankiety uczestnik nie zostanie przyjęty w dniu rozpoczęcia się kursu.
Wszelkie pytania możecie kierować tutaj: bartlomiej.walkowski@zhp.net.pl
Ankieta aplikacyjna: ankieta aplikacyja pwd ZG 2019