Kurs Drużynowych Starszoharcerskich „Argonauci”

5 sty

W imieniu  Referatu Starszoharcerskiego i Zespołu Kształcenia i ds. Pracy z Kadrą Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP serdecznie zapraszamy na Kurs Drużynowych Starszoharcerskich!

Jeśli chcesz działać na poziomie DSH , stworzyć wspólnotę z innymi drużynowymi DSH, zależy Tobie na rozwoju DSH to wsiądź z nami do pięknej łodzi Argo i zostań jednym z Argonautów, wyrusz na wyprawę pełną niezapomnianych  przygód.

Nie czekaj – dołącz do naszej ekipy poszukiwaczy Złotego Runa!

Organizator: Referat Starszoharcerski, Zespół Kształcenia i ds. pracy z kadrą Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Miejsce: Zielona Góra

Termin: 12-14.02.2016, 11-13.03.2016

Uczestnicy: drużynowi bez przeszkolenia, osoby, które w przyszłości planują prowadzić drużyny, członkowie ZHP po ukończonym kursie przewodnikowskim lub min. w stopniu przewodnika,
16 lat (rocznikowo), opłacone składki członkowskie oraz zgoda i opinia bezpośredniego przełożonego.

Komenda kursu

  • phm. Katarzyna Pawlak – komendantka
  • phm. Barbara Bazydło
  • phm. Marcelina Czekurłan – Werk

Koszt: 120zł

wpłaty do 30.01.2016 po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

na konto: Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zielona Góra,
nr 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167

tytuł wpłaty: składka zadaniowa dh / dsh :  imię, nazwisko uczestnika

Koszt zawiera: noclegi w warunkach polowych, materiały kursowe, materiały programowe, stały dostęp do ciepłej herbaty, obiady w sobotę, koszty organizacyjne, koszulkę kursową.

 

Należy zabrać ze sobą: śpiwór, pełne regulaminowe umundurowanie, notes, śpiewnik, przybory do pisania, kubek, talerz, sztućce, obuwie zmienne, ciepłą odzież (część zajęć będzie odbywać się na świeżym powietrzu), latarkę, instrumenty muzyczne mile widziane,

 

Warunki ukończenia kursu:

  • Minimalny wiek uczestnika 16 lat (rocznikowo)
  • Stopień dojrzałości i postawa – niezbędne do prowadzenia drużyny
  • Aktywny udział w zajęciach
  • Obecność na całym kursie
  • Poprawne wykonanie zadań kursowych

 

Termin zgłoszeń: 20 styczeń 2016r.  (osoba musi być wpisana do Ewidencji ZHP)

Zgłoszenie  zawierające:

  • Uzupełnioną ANKIETĘ UCZESTNIKA (niepełne ankiety będą odsyłane i nie gwarantują miejsca na kursie)
  • Pisemną zgodę rodziców, w przypadku osób niepełnoletnich

należy wysłać na adres:

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
ul. Boh. Westerplatte 27
65-034 Zielona Góra

z dopiskiem: KURS DRUŻYNOWYCH STARSZOHARCERSKI

lub drogą mailową: lubuska@zhp.pl – w tytule KURS DRUŻYNOWYCH  STARSZOHARCERSKI

 

INNE:

Uczestnicy zostają zobowiązani do przestrzegania Prawa Harcerskiego, Zasad Kursu oraz Regulaminu miejsca, w którym odbywa się kurs.
Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.