Kurs Drużynowych Harcerskich „Łamigłówka”

5 sty

Organizator: Referat Harcerski, Zespół Kształcenia i ds. pracy z kadrą Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Uczestnicy: drużynowi bez przeszkolenia, osoby, które w przyszłości planują prowadzić drużyny, członkowie ZHP po ukończonym kursie przewodnikowskim lub min. w stopniu przewodnika,
16 lat (rocznikowo), opłacone składki członkowskie oraz zgoda i opinia bezpośredniego przełożonego.

Komendantka kursu drużynowych harcerskich: phm. Magda Zioło

Terminy: 05-07.02.2016, 11-13.03.2016

Miejsce: Zielona Góra

Koszt:

120zł  wpłaty do 25.01.2016 po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

na konto: Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zielona Góra,
nr 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167
tytuł wpłaty: składka zadaniowa DH :  imię, nazwisko uczestnika

Koszt zawiera: koszulkę kursową, noclegi w warunkach polowych, materiały kursowe, materiały programowe, stały dostęp do ciepłej herbaty, obiady w sobotę, koszty organizacyjne.

Należy zabrać ze sobą: śpiwór, pełne regulaminowe umundurowanie, notes, śpiewnik, przybory
do pisania, kubek, talerz, sztućce, obuwie zmienne, ciepłą odzież (część zajęć będzie odbywać się na świeżym powietrzu), latarkę, instrumenty muzyczne mile widziane

Warunki ukończenia kursu:

  • Minimalny wiek uczestnika 16 lat (rocznikowo)
  • Stopień dojrzałości i postawa – niezbędne do prowadzenia drużyny
  • Aktywny udział w zajęciach
  • Obecność na całym kursie
  • Poprawne wykonanie zadań kursowych

Termin zgłoszeń: 15 stycznia 2016r.  (osoba musi być wpisana do Ewidencji ZHP)

Zgłoszenie zawierające:

  • Uzupełnioną ANKIETĘ UCZESTNIKA (niepełne ankiety będą odsyłane i nie gwarantują miejsca na kursie)
  • Pisemną zgodę rodziców, w przypadku osób niepełnoletnich, w tym także na samodzielny powrót

należy wysłać na adres:

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
Ul. Boh. Westerplatte 27
65-034 Zielona Góra

z dopiskiem: KURS DRUŻYNOWYCH HARCERSKICH

lub drogą mailową: ziolomagda@gmail.com – w tytule KURS DRUŻYNOWYCH

INNE:

Uczestnicy zostają zobowiązani do przestrzegania Prawa Harcerskiego, Zasad Kursu oraz Regulaminu miejsca, w którym odbywa się kurs