Kurs Drużynowych Gromad Zuchowych

14 kwi

Organizator: Referat Zuchowy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Termin i miejsce: 20-22.05.2016r., 03-05.06.2016r. Kamionna (piątek od godziny 18:00, niedziela do godziny 14:00)

Uczestnicy: minimalny wiek – 16 lat (rocznikowo), ukończony kurs przewodnikowski lub stopień instruktorki, warunkiem uczestnictwa jest także wpis do ewidencji ZHP

Prowadzący zajęcia: członkowie i współpracownicy Referatu Zuchowego

Koszt: 110zł

Wpłaty do 05.05.2016r. na konto: Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zielona Góra, nr 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167

tytuł wpłaty: składka zadaniowa KURS GZ: imię, nazwisko uczestnika
(organizator zapewnia: noclegi, obiad w sobotę, kawę i herbatę, materiały programowe)

Każdy uczestnik powinien zabrać: śpiwór, regulaminowe umundurowanie, obuwie zmienne, długopis, zeszyt, kubek, talerz, sztućce, wyżywienie na kolację i śniadanie

Termin zgłoszeń: do 05.05.2016r. – wpłata, przesłanie ankiety na adres jag_b@poczta.onet.pl oraz odesłanie ankiety uczestnika na adres:

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
ul. Boh. Westerplatte 27
65-034 Zielona Góra

z dopiskiem: Kurs drużynowych GZ

Warunki ukończenia kursu:

  • poprawne wykonanie zadań na kursie
  • aktywne uczestnictwo w zajęciach
  • pozytywna opinia kadry kursu

Informacje: phm. Jagna Babst – Leszczyłowska,
tel. 692 119 390
jag_b@poczta.onet.pl