Kurs Drużynowych Gromad Zuchowych

14 sty

Organizator: Referat Zuchowy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Termin i miejsce: 26-28.02.2016r., 04-06.03.2016r. Gorzów Wlkp. (piątek od godziny 18:00, niedziela do godziny 14:00)

Uczestnicy: minimalny wiek – 16 lat (rocznikowo), ukończony kurs przewodnikowski lub stopień instruktorki, warunkiem uczestnictwa jest także wpis do ewidencji ZHP

Prowadzący zajęcia: członkowie i współpracownicy Referatu Zuchowego

Koszt: 110zł

wpłaty do 04.02.2016r. na konto:

Bank Zachodni WBK S.A. I
O/Zielona Góra, nr 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167

tytuł wpłaty:

składka zadaniowa KURS GZ: imię, nazwisko uczestnika (organizator zapewnia: noclegi, obiad w sobotę, kawę i herbatę, materiały programowe)

Każdy uczestnik powinien zabrać: śpiwór, regulaminowe umundurowanie, obuwie zmienne, długopis, zeszyt, kubek, talerz, sztućce, wyżywienie na kolację i śniadanie

Termin zgłoszeń: do 04.02.2016r. – wpłata oraz odesłanie ankiety uczestnika na adres:

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
ul. Boh. Westerplatte 27
65-034 Zielona Góra

z dopiskiem: Kurs drużynowych gromad Zuchowych

Warunki ukończenia kursu:

– poprawne wykonanie zadań na kursie
– aktywne uczestnictwo w zajęciach
– pozytywna opinia kadry kursu

Informacje: phm. Jagna Babst–Leszczyłowska,

tel. 692 119 390
jag_b@poczta.onet.pl