Konkurs z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej

24 paź

W terminie od 18 do 26 listopada po raz kolejny odbędzie się ogólnopolska akcja “Tydzień Edukacji Globalnej”. Tegoroczna edycja nosi hasło “Przyszłość zależy od nas” i stanowi doskonałą okazję do podjęcia działania, które faktycznie wpłynie na to, jak będzie wyglądał świat wokół nas. 

Zespół projektu Aktywni Obywatele Świata ogłasza konkurs pod hasłem “Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Zachęcamy do udziału wszystkie jednostki ZHP: gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze, kręgi akademickie i instruktorskie oraz patrole zadaniowe.

Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie akcji lokalnej, którą można zakwalifikować do jednej z dwóch kategorii: PRZYRODA lub SPOŁECZEŃSTWO. Akcja ma za zadanie wnieść trwałą pozytywną zmianę w lokalnym środowisku. Powinna zostać przygotowana, przeprowadzona i podsumowana w oparciu o metodologię Działań Globalnie Świadomych.

Konkurs dzieli się na 3 etapy:

  • do 12 listopada drużyny konkursowe mają czas na zgłoszenie planu akcji lokalnej, otrzymanie akceptacji planu oraz przeprowadzenie akcji. Prosimy o używanie tego formularza. 
  • do 16 listopada (można wcześniej) drużyny konkursowe mają czas na wysłanie raportów z akcji wraz z dokumentacją finansową potrzebną do zwrotu poniesionych kosztów (bilety, faktury, itp.). Wzór raportu zostanie przesłany w mailu potwierdzającym akceptację planu akcji. 
  • terminie 18-24 listopada (do 23:59) odbędzie się publiczne głosowanie internetowe na najlepszą akcję lokalną.
  • Wyniki zostaną ogłoszone 27 listopada. 

Wszystkim uczestnikom konkursu gwarantujemy ogromną satysfakcję ze swoich działań! Natomiast na zwycięzców czekają nagrody – bony do wykorzystania w Składnicy 4 Żywioły. 

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z materiałów projektowych oraz dorobku CBP związanego z Edukacją Globalną.

Kontakt oraz zgłoszenia do konkursu odbywają się pod adresem mailowym globalnie@zhp.pl