Na tym koncercie po prostu TRZEBA BYĆ

28 cze

Afryka jest daleko od Zielonej Góry, a jednak właśnie tutaj i właśnie teraz możemy dużo zrobić dla afrykańskich dzieci. Młoda lekarka, zielonogórzanka, Aneta Ciołek, wyjeżdża już po raz drugi w oddalone od cywilizacji miejsce, do Misji Siloe zbudowanej w buszu. Będzie tamtejsze dzieci diagnozować, leczyć, uczyć higieny. Potrzebuje pieniędzy na środki opatrunkowe, leki i drobny sprzęt diagnostyczny.
Właśnie na ten cel zostanie przeznaczony dochód z koncertu, który odbędzie się w Kawonie 30 czerwca o 20:00. Wstęp: 5 zł.

WYSTĄPIĄ: Jadwiga Macewicz, Paulina Maciejewicz, Aleksandra Sieroń, Małgorzata Grupa i Patrycja Nowicka.

Misja Siloe znajduje się w RPA w północnej prowincji Limpopo. Mieszkańcy cierpią tam biedę. Niski poziom higieny, niedożywienie, niewystarczająca opieka lekarska, a nawet całkowity jej brak stają się przyczyną kalectw. Misja ma pod opieką ok. 750 dzieci, w tym ok. 200 niewidomych i niedowidzących z całego południa Afryki i ok. 550 dzieci zamieszkujących okoliczne ubogie wioski. Aneta podczas zeszłorocznego wyjazdu otworzyła pierwszy na misji gabinet medyczny. Przebadała ok. 750 dzieci, a także zorganizowała spotkania edukacyjne dla wychowanków misji i ich rodziców. Zaniedbania wśród dzieci jakie stwierdziła podczas badań i odsetek zakażeń HIV wśród nich były niewyobrażalne i trudne do zaakceptowania tym bardziej, że dotyczyły najmłodszych i nie miałyby prawa bytu w tutejszych warunkach. Działania Anety, opieka zdrowotna, leczenie i edukacja pacjentów przyniosły zadowalające efekty. Aby osiągnąć więcej potrzebna jest kontynuacja i rozszerzenie podjętych wcześniej działań. Aneta stawia na edukację prozdrowotną i profilaktykę chorób wśród dzieci i ich opiekunów. Pragnie wdrożyć działania profilaktyczne także wśród dorosłych z okolicznych wiosek. Kobiety trudniące się ciężką pracą i wychowaniem dużej gromadki dzieci zapominają o własnym zdrowiu. Umierają w młodym wieku z powodu AIDS, gruźlicy i nowotworów. Aneta chcę zając się edukacją i profilaktyką wymienionych chorób u tych kobiet i pozostałych mieszkańców wiosek.

Koncert organizowany jest przy współpracy Stowarzyszenia Forum Art, Cooltywatora i Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.
Gości nas i wspiera Piwnica Artystyczna Kawon w Zielonej Górze.

Możecie pomóc nie tylko przychodząc na koncert. Zbiórka funduszy dokonywana jest także na konto Fundacji Redemptoris Missio:

Nr konta i dane ( konieczny dopisek „POMOC DLA SILOE”):
Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”
ul. Grunwaldzka 86, 60-311 Poznań,
Nr konta: 09 1090 2255 0000 0005 8000 0192
W tytule: POMOC DLA SILOE