Karta członkowska ZHP – Upływa termin ważności

19 mar

Wkrótce miną trzy lata od momentu, w którym po raz pierwszy członkowie ZHP otrzymali swoje karty członkowskie ZHP. W związku z tym informujemy, że wkrótce stracą ważność pierwsze wyprodukowane karty członkowskie. Data ważności karty członkowskiej znajduje się na przedniej stronie karty w polu VALID THRU i jest zapisana w formacie MM/RR (VALID THRU 04/15).

karty członkowskie

Karta, która traci ważność i funkcję płatniczą nie straci ważności, jako dokument potwierdzający członkostwo w ZHP.

Dla członków ZHP zainteresowanych nową edycją kart członkowskich (tych którzy chcą otrzymać nową kartę z funkcją płatniczą lub bez tej funkcji) 23 marca 2015 roku uruchomimy specjalny formularz za pomocą którego każdy członek ZHP (lub w jego imieniu drużynowy, rodzic) będzie mógł samodzielnie wybrać rodzaj nowej karty.

Jeśli nie jesteś zainteresowany wymianą karty możesz pozostawić swoją dotychczasową kartę jako dokument potwierdzający członkostwo.

 

Informacja dla drużynowych

 

Prosimy, aby drużynowi przekazali harcerzom i rodzicom harcerzy, których to dotyczy, informacje o utracie ważności karty i konieczności wycofania środków z karty do końca daty ważności karty (jeśli ktoś uaktywnił funkcję płatniczą karty).

 

Informacja dla Administratora Lokalnego w hufcu i chorągwi ZHP

 

Pamiętaj, że ten komunikat dotyczy również instruktorów z przydziałem służbowym do hufca i chorągwi ZHP.

Pamiętaj, żeby powiadomić instruktorów o konieczności wycofania środków, które znajdują się na karcie do końca daty ważności karty (jeśli ktoś uaktywnił funkcję płatniczą karty) .

 

Jak wycofać środki z karty?

 

Wycofanie środków z karty przed utratą jej ważności może nastąpić poprzez:

  1. wypłatę w bankomacie,
  2. dokonanie zakupów do wysokości środków znajdujących się na karcie,
  3. wykup pieniądza elektronicznego.

Wykup pieniądza elektronicznego oznacza przelanie środków finansowych z konta bankowego powiązanego z funkcją płatniczą karty członkowskiej ZHP na dowolne konto wskazane przez użytkownika (członka ZHP lub opiekuna prawnego). Ta kwestia dotyczy wyłącznie kart z aktywną funkcją płatniczą. Aby dokonać zastrzeżenia karty, a tym samym wykupu pieniądza elektronicznego, należy skontaktować się z 24-godzinnym Centrum Obsługi BRE pod numerem telefonu +48 (42) 678 05 05. Koszt wykupu pieniądza elektronicznego wynosi 14,90 zł.

Należy tak postępować w sytuacjach:

  1. utraty karty – zniszczenia, zgubienia czy też kradzieży,
  2. bezpowrotnej utraty numeru PIN,
  3. rezygnacji z funkcji płatniczej.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące kart członkowskich ZHP znajdują się na stronie zhp.pl/karta. Jeśli masz jakieś pytania napisz do nas: karta@zhp.pl.

Dodatkowo załączamy ulotkę, która zawiera podstawowe informacje, o tym czym są karty członkowskie ZHP. Ulotka zawiera miejsce na złożenie deklaracji, w której członek ZHP (lub w przypadku niepełnoletnich członków ZHP – rodzic) podejmuje decyzję, czy nowa karta ma mieć funkcję płatniczą, czy nie. Prosimy o przekazanie komunikatu wraz z ulotkę wszystkim drużynowym w celu wsparcia komunikacji pomiędzy drużynowym a rodzicem w temacie kart członkowskich ZHP.

 

Justyna Sikorska
Szef Biura Głównej Kwatery ZHP