Jamboree 2023: Jesteś architektem? Wejdź do zespołu!

24 lip

Be the spark of imagination! Zaplanuj miasto dla 40 000 skautów: Wyznacz miejsca biwaków, rozlokuj zaplecze techniczne, usytuuj Światowe Centrum Skautowe, Centrum Duchowe, Plazę i dziesiątki innych miejsc… Ponad 150 ha powierzchni… Twoja wyobraźnia… Harcerskie wyzwanie dla profesjonalisty!

W ramach przygotowań kandydatury ZHP do organizacji w Polsce Światowego Jamboree Skautowego 2023 rusza budowa zespołu projektowego!

Na tym etapie, mamy przyjemność zaprosić do współpracy wolontariackiej instruktorów, którzy są architektami.

Rekrutowany jest przynajmniej 3-osobowy zespół architektów, których pierwszym zadaniem będzie przygotowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania trzech terenów zgłoszonych do udziału w procesie wyboru lokalizacji krajowej – potencjalnego miasteczka zlotowego Jamboree 2023 i imprez poprzedzających (Eurojam 2021, Zlot 100-lecia ZHP 2018).

Oferta jest kierowana do członków Związku Harcerstwa Polskiego i w związku z zaawanowanym już procesem wyboru lokalizacji krajowej wymagać będzie energicznych działań w sierpniu br.

Współpraca odbywać się będzie na zasadzie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich. Główna Kwatera ZHP planuje kontynuować współpracę w ramach budowanego zespołu projektu „Jamboree 2023”.

Ogólne informacje na temat kandydatury zawarte zostały w albumie dostępnym pod adresem http://goo.gl/8xswZO.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 1 sierpnia 2014 r. za pomocą poczty elektronicznej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, uprzejmie proszę o kontakt e-mail – karol.gzyl@zhp.pl lub tel. 0048 693 410 565.

hm. Karol Gzyl
członek Głównej Kwatery ZHP