2016

KH_L25_2016 – otwarcie okresu próbnego pGZ „Fipinki”,
KH_L24_2016 – zmiana na funkcji drużynowego 5 DH „Bobry”,
KH_L23_2016 – zaliczenie służby instruktorskiej, przyznanie stopnia Sebastianowi Romejko, sprostowanie,
KH_L22_2016 – zmiana na funkcji drużynowego Drużyny Sztandarowej,
KH_L21_2016 – zaliczenie służby instruktorskiej,
KH_L20_2016 – mianowanie na funkcję drużynowego pDW „Szkarłat”,
KH_L19_2016 – otwarcie okresu próbnego pDW „Szkarłat”,
KH_L18_2016 – powołanie sztabu Zlotu Hufca Zielona Góra ZHP,
KH_L17_2016 – zmiana przydziału 8 ŚDH „Horyzont”,
KH_L16_2016 – sprostowanie dot. ustania członkostwa,
KH_L15_2016 – zamknięcie okresu próbnego 101 DSH „Altair”, zmiana na funkcji drużynowego 1 DH „Knieja”,
KH_L14_2016 – zamknięcie próby PWD Edyta Walent,
KH_L13_2016 – mianowanie komendantów HAL,
KH_L12B_2016 – ustanie członkostwa,
KH_L12A_2016 – ustanie członkostwa,
KH_L12_2016 – ustanie członkostwa,
KH_L11_2016 – zamknięcie próby PHM Jarosław Zasacki, zmiana przydziału służbowego Marcelina Czerkurłan- Werk,
KH_L10_2016 – zamknięcie próby PWD Joanna Gołucka,
KH_L9_2016 – zmiany w zespołach hufcowych,
KH_L8_2016 – odwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca,
KH_L7_2016 – zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca,
KH_L6_2016 – zmiany w zespołach hufcowych, zamknięcie okresu próbnego pDW „Pryzmat”, pSH „Vermiculus”, rozwiązanie 1 GZ „Marzyciele”, zwolnienie z funkcji komendanta szczepu i drużynowych,
KH_L5_2016 – zmiana przydziału służbowego Mateusz Surzykiewicz, przyznanie odznaki „Ratownik ZHP”, zamknięcie HO Tomasz Szóstak,
KH_L4_2016 – kary organizacyjne,
KH_L3A_2016 – zamiana na funkcji drużynowego 101 pDSH „Altair”,
KH_L3_2016 – zamiana na funkcji drużynowego 11 DH „Bukowina”,
KH_L2_2016 – powołanie do KSI Justyna Nawara, Bartłomiej Walkowski, zamknięcie PWD Lidia Majewska, Klaudia Smorczewska, zatwierdzenie regulaminu KSI,
KH_L1_2016 – zamiana na funkcji drużynowego 8 GZ „Przyjaciele”.