Hufcowy Kurs Przewodnikowski – szczegóły

18 sie

Już w drugi weekend września w naszym hufcu rozpocznie się kurs przewodnikowski przeznaczony dla harcerzy z Hufca Zielona Góra ZHP. Wszystkie szczegóły dotyczące kursu znajdziecie poniżej.

O przyjęciu na kurs decyduje spełnienie warunków uczestnictwa oraz kolejność zgłoszeń, a mamy tylko 18 miejsc, więc nie czekajcie na ostatnią chwilę!

Ankietę aplikacyjną należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 23.08.2015r. w wersji e-mail na adres: ksztalcenie@zielonagora.zhp.pl natomiast oryginał w formie papierowej proszę zabrać ze sobą na pierwszy biwak kursowy. Bez oryginału ankiety uczestnik nie zostanie przyjęty w dniu rozpoczęcia się kursu.

Wszelkie pytania możecie kierować do z-cy komendanta ds. kształceniowych – pwd. Aleksandry Barańczak pod adresem aleksandra.baranczak@zhp.net.pl

kurs_pwd